Kontakt oss

2013-03-12 11.38.10

Post og besøksadresse:
22B Kontaktsenter
Prinsensgate 22b
7012 Trondheim
e-post: post@22b.no

Daglig leder: Dag Christian Sørum tlf: 48149626 e-post dag@22b.no
Helsesøster: Berit Berge tlf: 995824 e-post:
berit@22b.no
Ansvarlig for bruktbutikk: Astrid Homme Utgaard tlf: 95707819 e-post:
astrid@22b.no
Arbeidstrening: Svein Mikal Solli Ranøien tlf: 95187466 e-post:
sveinmikal@22b.no