Kontakt oss

2013-03-12 11.38.10

Post og besøksadresse:
22B Kontaktsenter
Prinsensgate 22b
7012 Trondheim
e-post: post@22b.no

Daglig leder: Dag Christian Sørum tlf: 48149626 e-post dag@22b.no
Leder Snekkeravdeling: Svein Mikal Solli Ranøien tlf: 95187466 e-post:
sveinmikal@22b.no