Kontakt oss

2013-03-12 11.38.10

Post og besøksadresse:
22B Kontaktsenter
Prinsensgate 22 b
7012 Trondheim
E-post: post@22b.no

Daglig leder: Dag Christian Sørum tlf. 481 49 626 og e-post dag@22b.no