Næringsliv

Helt siden oppstarten av 22B Kontaktsenter i 2006 har næringslivet vært en viktig bidragsyter og samarbeidspartner. Økonomisk støtte er selvsagt kjærkomment og avgjørende for omfanget av alt vårt arbeid, men vel så viktig er det å få næringslivet til å åpne dørene for praksisplasser for målgruppen vår; ungdom og innvandrere. En praksisplass kan være springbrettet ut i en fast stilling, enten hos samme arbeidsgiver eller et annet sted. En arbeidsplass gir tilhørighet i samfunnet og skaper uavhengighet. Det er i aktivitet i det norske samfunnet man lærer språket og kulturen best. Integrering skjer ikke før vi inkluderer mennesker som står utenfor, inn i arbeidslivet. Derfor har næringslivet en sentral rolle for å motvirke utenforskap.

I samarbeid med Kvalifiseringssenter for Innvandrere – Inn og NAV ønsker vi å bidra med å tilrettelegge for arbeidspraksis og ansettelser.

FN’s bærekraftmål er noe vi alle etterstreber å bidra til å nå. Gjennom samarbeid med 22B Kontaktsenter kan vi sammen engasjere oss i de sosiale bærekraftsmålene, først og fremst bærekraftsmål nr. 8. Inviter oss gjerne til et uforpliktende møte, så kan vi se på mulighetene for et samarbeid.

Ta kontakt med Kine H. Vik Ravndal, næringslivsansvarlig, på mobil 413 38 504, eller e-post kine@22b.no.