Bli frivillig

I tillegg til 22B Kontaktsenter sine ansatte er vi avhengige av frivillige medarbeidere til å drive arbeidet.  Områder vi trenger frivillige på er:

– 22B Kafé

– Turer og aktiviteter

Interessert? Ta kontakt på e-post: post@22b.no