Hvem er vi

2013-03-12 11.03.44 2013-03-12 11.38.10 2013-03-12 10.59.57 2013-03-12 10.55.09

22B Kontaktsenter driver forebyggende arbeid blant ungdom i Trondheim sentrum. Målgruppen er ungdom i alderen 15 – 23 år. Tiltaket består av miljøarbeid, oppfølgingsarbeid, arbeidstrening og et nyetablert boligarbeid.

22 B Kontaktsenter eies av Salem Menighet i Trondheim, og har et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg kjøpesenter.

22B har som intensjon å bidra med tid, omsorg og tilstedeværelse, redusere negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet, samt å legge til rette for sunn endring og en bedre hverdag for den enkelte ungdom.

22 B Kontaktsenteret, ble utviklet og iverksatt gjennom et forprosjekt fra november 2004 til våren 2006. Kontaktsenterets navn ”22 B” stammer fra Salem menighets adresse i Prinsensgate 22 b som er naboadresse til Trondheim Torg. Salem menighet startet prosjektet med bakgrunn i et stort innslag av barn og unge som oppholdt seg på og rundt Trondheim Torg. Mange av dem befant seg i en negativ utvikling i forhold til skolegang, rus og kriminalitet.

I løpet av våren 2006 ble det inngått et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg  kjøpesenter.

22B er i dag en av få aktører som jobber aktivt med risikoungdom i bykjernen og blir fra kommunalt hold betraktet som en viktig bidragsyter.

Gjennom vårt mangfoldige arbeid og sentrale plassering midt i sentrum er vi årlig i kontakt med mellom 150 og 200 ungdommer som av forskjellige grunner er på drift i byen.

Her finner du en oversikt over hvem som jobber på 22B: Ansatte