Hvem er vi

2013-03-12 11.03.44 2013-03-12 11.38.10 2013-03-12 10.59.57 2013-03-12 10.55.09

22B Kontaktsenter driver forebyggende arbeid blant unge i Trondheim sentrum. Målgruppen er ungdom i alderen 15–23 år. Tiltaket består av miljøarbeid, generelt oppfølgingsarbeid, aktivitets- og arbeidstrening. Kontor og treffsted ligger sentralt plassert i bykjernen i Trondheim, mens arbeidstreningsarenaen ligger på Sørum gård, 11 km sør for sentrum. 

22B Kontaktsenter har som intensjon å bidra med tid, omsorg og tilstedeværelse, redusere negativ utvikling i forhold til rus og kriminalitet, samt å legge til rette for sunn endring og en bedre hverdag for den enkelte ungdom.

Siden 2019 omfatter arbeidet også et flerkulturelt treffsted, Kafé Håp, i lokalene i sentrum. Og våren 2020 inviterte Lager11, Kjeldsberg Eiendom AS, oss med på å drifte matboden Sesam-Stasjonen, som er en flerkulturell arbeidspraksisarena lokalisert på Sluppen. 

22B Kontaktsenter eies av Salem Menighet i Trondheim, og har et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg kjøpesenter (DnB Eiendom).

Tiltaket ble utviklet og iverksatt gjennom et forprosjekt fra november 2004 til våren 2006. Navnet ”22B” stammer fra Salem Menighets adresse i Prinsens gate 22 b som også er naboen til Trondheim Torg. Salem Menighet startet prosjektet med bakgrunn i et stort innslag av barn og unge som oppholdt seg på og rundt kjøpesenteret. Mange av dem befant seg i en negativ utvikling i forhold til skolegang, rus og kriminalitet. I løpet av våren 2006 ble det inngått et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg  kjøpesenter.

22B Kontaktsenter er i dag en av få aktører som jobber aktivt med risikoutsatt ungdom i bykjernen, og blir fra kommunalt hold betraktet som en viktig bidragsyter. Gjennom vårt mangfoldige arbeid og sentrale plassering midt i sentrum er vi årlig i kontakt med mellom 150 og 200 ungdommer som av forskjellige grunner er på drift i byen.

Her finner du en oversikt over hvem som jobber på 22B Kontaktsenter: Ansatte