Hvem er vi

22B Kontaktsenter startet opp for 15 år siden for å drive forebyggende arbeid blant unge i Trondheim sentrum. Målgruppen var ungdom i alderen 15–23 år. Tiltaket bestod av miljøarbeid, generelt oppfølgingsarbeid, aktivitets- og arbeidstrening. Siden 2019 omfattet arbeidet også et flerkulturelt treffsted, 22B Kafé, i lokalene i sentrum. Og våren 2020 inviterte Lager11, Kjeldsberg Eiendom AS, oss med på å drifte matboden Sesam Stasjonen, som ble en flerkulturell arbeidspraksisarena, lokalisert på Sluppen. Av økonomiske årsaker sa vi i 2021 fra oss arbeidspraksisarenaen på Sørum gård, og trakk oss ut Sesam Stasjonen. Samtidig inngikk vi et samarbeid med Kjeldsberg, om drift av kaffebaren «Francis» på Lager11, som den nye arbeidspraksisarenaen. 

Kontor og treffsted er under oppussing og våre aktivitetstilbud holdes på Havly i E.C. Dahls gate 3, mens kontoret ligger i Kjøpmannsgata 8.

Siden oppstarten har vi fått en bredere målgruppe. I tillegg til unge, har vi et flerkulturelt fokus. Vi jobber for inkludering, både gjennom å tilby arbeidspraksis for mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidsmarkedet. Og tilby inkludering gjennom treffstedet 22B Kafé og 22B Språkkafé. Vi har som intensjon å bidra med tid, omsorg og tilstedeværelse, tilby et fellesskap og redusere utenforskap i samfunnet.

22B Kontaktsenter eies av Salem menighet i Trondheim, og har et formalisert samarbeid med Trondheim kommune.

Verdier, arbeidsmetode og faglig forankring for 22B Kontaktsenter er:

  • Verdighet: Alle skal oppleve å bli møtt og bekreftet som verdifulle mennesker. Ingen skal oppleve seg nedverdiget.
  • Anerkjennelse: Anerkjenne den enkelte for den de er, og gi positive og tydelige bekreftelser på ressurser og sterke sider
  • Omsorg og tid: Gi våre brukere en opplevelse av ekte/personlig omsorg og av å bli satt av tid til.
  • Håp og tro: Opprettholde håpet og troen på positiv endring uavhengig av utgangspunkt og livssituasjon.
  • Arbeidsmetode: Langsiktig og god oppfølging er vår erfaring at gir best effekt. For 22B betyr dette at vi knytter til oss deltakere som vi er mye sammen med, og som får mye oppfølging over lang tid. Vi gir tillit og ansvar innenfor trygge rammer, dette gir mestringsfølelse og utvikling. Målet er at deltakerne skal få nok erfaring og kompetanse til å komme seg videre inn i arbeidsmarkedet. 

Her finner du en oversikt over hvem som jobber på 22B Kontaktsenter: Ansatte