Kontaktsenter

2013-03-12 11.04.58 2013-03-12 11.05.14 2013-03-12 11.20.57 2013-03-12 10.56.47

Treffsted
Tirsdag og torsdag fra kl 14-20 har vi åpent treffsted/kafè. Dette er ett lavterskel tilbud til ungdommer som henger i byen. Her kan en få kjøpe middag for en billig penge, prate med en voksen, spille spill eller bare henge sammen med vennene sine om en vil det.  På treffstedet er det alltid ansatte/voksne frivillige som en kan prate med.

Oppfølgingsarbeid
På treffstedet gir vi mulighet for at ungdommene kan prate med oss. Utover dette ønsker vi også å bistå ungdommene med utfordringer i deres hverdag. Som for eksempel kontakt med familien, skolen, hjelpeapparatet og annen ungdom.  Vi har tid og lyst til å bistå ungdommer, som trenger hjelp.

Ved behov kan vi legge til rette for oppfølgingsgrupper med fokus på for eksempel rus, vold, aggresjon, seksualitet, helse, økonomi mm.