Huskirke

2013-03-12 11.05.142013-03-12 11.04.09 2013-03-12 11.02.37

Hver onsdag, etter at Kafé Håp stenger, er det mulighet for å bli med på huskirke i samme lokalet. Her er det åpent for å snakke om tro, tvil og eksistensielle spørsmål. Samlingene består av lovsang, bibelord, bønn og samtale. Huskirken blir ledet av en ansatt og varer mellom en til to timer. Alle er velkommen innom huskirken, uavhengig av ståsted.