Helse

Helsesøster på 22B er et gratis tilbud til ungdommer fra 15-23 år. Hun er tilgjengelig for gutter og jenter tirsdager fra kl 14-20. Andre tidspunkt kan også være aktuelle.

Helsesøster er vant til å snakke med ungdommer om mange ulike tema. Det kan være at en ønsker å snakke med en voksen som ikke er en del av hverdagslivet, en prat om prevensjon og seksuell helse, seksuelt overførbare infeksjoner, eller om psykiske plager. Helsesøster har taushetsplikt. Tema for samtalen bestemmer du.

Velkommen til en prat om du ønsker det.

Ta kontakt med Berit Berge : berit@22b.no, tlf 995 82 403

.