22B Språkkafé

Tid: Mandager kl. 12-14 (oppstart 24.1)

Sted: Havly, E.C. Dahls gt. 3

Vi møtes ukentlig til enkel lunsj og lavterskel språkkafé, hvor målet er å snakke norsk sammen og bygge nettverk. Her kan du stille alle spørsmål du lurer på rundt norsk språk og kultur. Alle er velkommen uansett språknivå.

Fordi 22B er under renovering, holder vi i 2022 til på Havly, i E.C. Dahls gate 3. Se kart nedenfor: